Jobber med vurdering av anke i lommemannsaken

Den dømte i lommemannsaken og hans advokat kommer til å bruke neste uke til å vurdere om dommen skal ankes eller ikke.