• Sp-leder Liv Signe Navarsete her sammen med Geir Pollestad (Sp). Pål Christensen

- Vi må tåle inngrep for å få fornybar energi

Den som ønsker fornybar energi må også tåle de midlene som er nødvendig for å få fram slik energi, mener Sp-leder Liv Signe Navarsete.