Strengere straffer for ulovlig innvandring

Fengsel i inntil seks måneder kan brukes mot ansatte i flyselskapene dersom passasjerer uten gyldig adgang til landet kommer seg med på fly til Norge.