Klage til Strasbourg på norsk rovdyrpolitikk

Organisasjonen NOAH — for dyrs rettigheter har klaget Norges rovdyrpolitikk inn for Bernkonvensjonens sekretariat i Strasbourg.