Frykter at Larvik-tunnel utløser dyre tunnelkrav

Veimyndighetene frykter at alternativet med den lengste og mest miljøvennlige tunnelen på nye E 18 i Larvik vil føre til krav om flere «unødvendig kostnadskrevende» veiløsninger.