Mer kokain i kloakken i Oslo vest enn øst

En måling av kokaininnholdet i kloakken i Oslo viser dobbelt så høy forekomst på vestkanten som på østkanten.