Sju har fått bivirkninger etter vaksine

Statens legemiddelverk har fått rapporter om sju personer som har fått bivirkninger som kan skyldes svineinfluensavaksinen Pandemrix. I alt er det vaksinert om lag 52.000 personer.