- Dårlig asyltilbud gir mer kriminalitet

Forsker Melinda A. Meyer ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress mener at dårlig tilbud ved private asylmottak fører til mer kriminalitet.