Avviser kobling mellom abort og rusproblemer

Kvinner som velger abort sliter ikke mer psykisk enn andre. De sliter før valget er tatt, men etterpå opplever de fleste lettelse, viser en ny undersøkelse.