Kirker sikres mot lynnedslag

Hele en av fire kirker er ikke sikret mot lynnedslag, og bare 22 prosent er sikret med den beste formen for lynsikring. Nå skal samtlige sikres bedre.