Millionavgift forsinker studentsammenslåing

Oslos to studentsamskipnader må vente enda et halvår på å slå seg sammen, i påvente av en lovendring som fritar dem for mange millioner i dokumentavgift.