191 bedrifter meldt inn av LOs sommerpatrulje

191 bedrifter har blitt meldt til Arbeidstilsynet for brudd på arbeidsmiljøloven etter å ha hatt besøk av LOs sommerpatrulje.