Stortingets forsvarskomité blir historie

Stortingets forsvarskomité blir nedlagt. Fra neste stortingsperiode blir den slått sammen med utenrikskomiteen. Den nye komiteen får navnet utenriks— og forsvarskomiteen.