Pris til Nobelkomiteen for å øke kunnskap i Norge

Den norske nobelkomité tildeles st. hansaften årets Tahitipris i Kristiansund. Prisen deles ut til noen som har gjort en særlig innsats for å øke nordmenns kunnskaper om globale utviklingstrekk.