Skandinavisk avtale om legetabber

Norge, Danmark og Sverige skal nå utveksle informasjon om legeanmerkninger. Men hva med Island og Finland, undrer norsk stortingsrepresentant.