• Heller ikke i dag legger staten fram sitt tilbud i jordbruksoppgjøret. Odd Philstrøm

Ikke bondetilbud fra staten i dag heller

Staten legger heller ikke i dag fram sitt tilbud i jordbruksoppgjøret.