• Scanpix

Kleppa: - Bilførerne må skjerpe seg

Én av to mener det er greit å kjøre fortere enn tillatt. Nå tas nye skilter i bruk for å påvirke bilførerne til å holde fartsgrensen.