Statnett: – Kontrakter inngås i september

Statnett vil i begynnelsen av september inngå kontrakt om bygging av høyspentmaster fra Samnanger i retning Norheimsund, slik den justerte Hardangerplanen foreskriver. Høsten vil gå med til forberedende arbeider.