Vil ha avgift på studieplasser

Dagens ordning med gratis studieplasser er urettferdig, mener Torberg Falch, professor i samfunnsøkonomi ved NTNU. Han tar til orde for en studieavgift på inntil 50.000 kroner i året.