Vurderer om alle skal oppfordres til å ta vaksine

Folkehelseinstituttet vil i løpet av denne uken ta standpunkt til om alle — hele landets befolkning - skal få råd om å la seg vaksinere mot svineinfluensa.