Vil innføre ny kontrollordning for taxisjåfører

Oslo kommune ønsker å innføre en ny forskrift som vil gjøre det mulig å frata drosjeeiere løyvet hvis de bruker sjåfører uten kjøreseddel eller svart arbeidskraft.