Fant pils i vørterøl-flasker

Ringnes stanser alt salg av vørterøl etter at det er oppdaget en blanding av pils og det originale innholdet i en flaske i Vestfold.