Nav kritiseres for sløsing

Nav kasserer hjelpemidler for flere hundre millioner i året. Fullt brukbart utstyr går rett på dynga, hevder både tillitsvalgte, ansatte og samarbeidspartnere.