- Ingen maktkamp mellom departementet og Forsvaret

Kritikken har haglet mot Forsvarsdepartementet etter henleggelsen av overvåkingssaken. Departementsråd Erik Lund-Isaksen avviser at tilliten til Forsvaret er tynnslitt.