Vanskelig å oppdage risiko for plutselig hjertedød

Risikoen for plutselig uventet hjertedød er vanskelig å oppdage. I medisinske fagmiljøer pågår en diskusjon om det bør gjennomføres screening — masseundersøkelser - for å forebygge slike dødsfall.