Datomerking skal garantere fersk fisk

Fra 1. januar skal all fisk datomerkes. Det skal gi garanti for at fisken som ligger i fiskedisken virkelig er fersk.