Rakefisk godkjent som spesialitet

Delikatesse-rakefisken av Ishavsrøye Vesterålen er godkjent som spesialitet. For første gang er en råvare med beskyttet betegnelse videreforedlet til et produkt med spesialitet-godkjenning.