Storsatsing på tog de neste ti årene

Togpassasjerene på Østlandet kan bli de store vinnerne dersom regjeringens forslag til Nasjonal transportplan blir vedtatt.