Knivranet sine egne barnebarn

Mens broren ble holdt fast av bestefar, knivranet bestemor barnebarnet på 14 år.