Foreslår utvidet åpningstid for legesentre

Nesten hver femte fastlegepasient har opplevd å ikke få time hos fastlegen sin når de har forsøkt å bestille. Utvidet åpningstid for legesentrene kan bli aktuelt for å forbedre fastlegetjenesten.