Venstre vil gi papirløse bedre helsehjelp

Venstre foreslår en rekke tiltak som skal styrke rettighetene til mennesker som oppholder seg ulovlig i Norge. Bedre helsehjelp til de såkalte papirløse er ett av forslagene.