Færre bruktboliger til salgs

Antall boliger til salgs har falt kraftig de siste årene. Bare i Oslo har antall salgsobjekter gått ned med 40 prosent siden 2007.