Røde Kors gir 1 million kroner til Haiti

Røde Kors i Norge tar appellen fra Haiti om hjelp på alvor og gir en million kroner av egne midler til nødhjelpsarbeidet.