Yngre leger i fare for å bli utbrent

Unge leger opplever et tidsklemmepress de første årene av karrieren som kan føre til utbrenthet og depresjon.