• Arne Skare, til høyre, i retten sammen med sin forsvarer Sveinung Søndervik Johnsen. (Foto: Hallgeir Oftedal)

Angrende prest i retten

Sogneprest Arne Skare er angrende på noe av det han har sagt og gjort etter at trusselbrevene kom.