Kritisk til finansieringsmodell for helsereform

KS sier nei til en generell medfinansieringsordning av spesialisthelsetjenesten.