• Urovekkende mange private barnehager ivaretar ikke sikkerheten ved lekeplassutstyret. FOTO: Scanpix

Barnehager får stryk i sikkerhet

Mange barnehager har ikke lekeplassområder som er sikre nok.