Bergen halverer eiendomsskatten

Byrådet i Bergen vil halvere eiendomsskatten i Bergen med umiddelbar virkning som ledd i en lokal tiltakspakke mot finanskrisen. Det koster kommunen 160 millioner kroner.