Ørland blir trolig base for nye kampfly

Forsvarssjef Harald Sunde går etter alt å dømme inn for at de nye kampflyene av typen F-35 skal ha Ørland i Sør-Trøndelag som hovedbase. Dette betyr i så fall at Bodø vrakes.