Sydpolekspedisjonen stoppet av dårlig vær, 500 km fra polpunktet

Den største norske sydpolekspedisjonen er blitt stoppet av dårlig vær. Til Sydpolen gjenstår det en strabasiøs ferd på 500 kilometer.