• - Dette er uhyre viktige felt, installasjoner og infrastruktur. Jeg synes vi bør gi dem den oppmerksomheten og de navnene de fortjener i en nasjonal kontekst, sier Ola Borten Moe.

Stopper Harry Potter på norsk sokkel

Skrugard fikk bare fem dager som lovende oljefelt før olje og energiminister Ola Borten Moe reiste til Hammerfest og døpte den om til Sverdrup.