Biskop Gunnar Stålsetts tale til Wenche Foss

Tale i Wenche Foss Stangs bisettelse i Oslo Domkirke den 4. april 2011.