Trekker tilbake hamburgere

Nortura trekker tilbake hambugere på grunn av manglende merking.