• Kristne leger bør få en utvidet reservasjonsrett og blant annet kunne nekte prøverørsbefruktning samt nekte lesbiske og homofile assistert befruktning. Det mener etikkutvalget i Norges kristelige legeforening (NKLF).

Kristne leger vil nekte prøverørsbefruktning

Kristne leger bør få en utvidet reservasjonsrett og blant annet kunne nekte prøverørsbefruktning samt nekte lesbiske og homofile assistert befruktning. Det mener etikkutvalget i Norges kristelige legeforening (NKLF).