• Noen få kjeder har for mye makt, mener matkjedeutvalget.

Matkjedene har uforholdsmessig stor makt

De store dagligvarekjedene har tiltatt seg uforholdsmessig stor makt på bekostning av de andre leddene i kjeden, fastslår matkjedeutvalget.