Vil ha norsk kvinnelag i Afghanistan

Oberstløytnant Rune Solberg mener Forsvaret bør opprette et eget kvinnelag i Afghanistan.