Sier ja til omstridt kraftledning

Olje— og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) er ifølge VG innstilt på å gi klarsignal til den omstridte kraftlinjen i Hardanger.