Holbergprisen 2010 til kvinnelig historiker

Professor Natalie Zemon Davis ved universitetet i Toronto i Canada er tildelt Holbergprisen 2010.