• Scanpix

- Har ikke åpnet noen e-post på Slottet

Forsvaret avviser kategorisk at Forsvarets sikkerhetstjeneste (FOST) har åpnet e-poster i overvåkingssaken. Like kategorisk avvises det at noe beklagelsesbrev er sendt Slottet.