Vil lovfeste helsehjelp til illegale innvandrere

Helsedirektoratet vil lovfeste helsehjelp til illegale innvandrere. I dag er rettighetene for denne gruppen uklare. Helsedirektøren frykter ikke at det vil føre til «helseflyktninger» til Norge.